dinsdag 18 oktober 2011

Community based health insurance

Bij PEDO (People Education & Development Organisation) zijn ze bezig met het opzetten van een soort zorgverzekering. De landelijke commerciële verzekeringsmaatschappijen zijn niet geïnteresseerd in de arme bevolkingsgroepen en verzekeraars hebben sowieso een slechte naam in India. Vandaar dat een lokaal initiatief noodzakelijk is.

Door de fluctuerende inkomsten en het ontbreken van het concept van sparen, leefde het grootste deel van de bevolking hier continu met schulden. Zelfs voor de meest elementaire zaken moesten bij dubieuze instellingen leningen worden afgesloten. Om dit tegen te gaan is PEDO 30 jaar geleden begonnen met het promoten van sparen via Self Help Groups van vrouwen. In zo'n SHG zitten ongeveer 20 vrouwen. In totaal ondersteunt PEDO nu 2000 SHG's. Later werden er van dit gespaarde geld kredieten verstrekt aan mensen uit de eigen gemeenschap. De afhankelijkheid van de dubieuze geldverstrekker is hiermee enorm afgenomen.

De onverwachte kosten voor gezondheidszorg zijn echter een serieus risico voor de financiële positie van de armen. Daarom wordt er gewekt aan een product om dit risico te beheersen. Dat gebeurt via een zogenaamde community based heath insurance.
Gezinnen die deelnemen betalen een premie van 600 rps per jaar (ongeveer 9 euro). Ze kunnen daarvoor maximaal 12.000 rps aan medische kosten per jaar declareren.
Er wordt een telefonische hulplijn opgezet die 7x24 uur bereikbaar is en er wordt een dokter ingehuurd. Als je medische hulp nodig hebt, moet je je bij deze hulplijn melden. Je krijgt dan te horen of en zo ja naar welke zorgverlener je mag. Passeer je de hulplijn of negeer je het advies, dan worden gemaakte kosten niet vergoed.
De behandelingen en kosten worden geregistreerd in een computersysteem. De dokter heeft ook als taak de kwaliteit van de medische zorg te bewaken. In de toekomst willen ze de gegevens uit het systeem gaan gebruiken om te kunnen onderhandelen over de prijs en de kwaliteit met de zorgverleners.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten